بوشینگ ۱۳۶-۶.۶ کیلوولت

کاربرد:

  • عبور خطوط فشارقوی هوایی به داخل پست‎های سر پوشیده

This post is also available in: English Germany Russian