کاورهای عایقی ۲۰ کیلوولت

کاربرد:

  • ایمنی تجهیزات ثانویه ترانسفورماتور قدرت

ویژگی‎ها و قابلیت‎ها:

  • نصب در شرایط برق دار
  • عدم جذب آلودگی
  • قابل شستشو

هدف :

  • پیشگیری از حوادث و خسارت مالی که بوسیله اشیاء،حیوانات موذی و پرندگان در پست های فوق توزیع رخ می دهد

This post is also available in: English Germany Russian