سرکابل ۱۳۶-۱۱ کیلوولت کامپوزیت

کاربرد:

  • اتصال کابل های زمینی به بسبار و خطوط هوایی

This post is also available in: English Germany Russian